Home > Marathi > I luv ‘u’

I luv ‘u’

भारी ,लय  भारी ,लय  म्हणजे  लय  लय  लय  भारी  वाटलं जेंव्हा  ‘i luv u’ हा  message मला आला   होता . म्हणजे  ते  कस  “मैं  हुं ना” मध्ये  शाहरुखच्या  बाजूला  कशा  violin वाजू  लागतात  तशा  मला  जणू  काही   माझ्याच  बाजूला  वाजत  आहेत  अस  वाटत  होत .अन  कोणत्या  ‘coep ‘च्या  पोराला  वाटणार  नाही हो  अन ते  पण first year मध्ये  असताना ,त्यातल्या   त्यात  अशा  पोरीकडून  आल्यावर  जिच्यावर  पूर्ण  college line मारते . हनन………..  हसले म्हणजे  भावना  पोचल्या  तर !!

तर  मित्रांनो , घडलं  अस  कि  first year ला  आलो  तेव्हा  कुणाशी  ओळख  नव्हती ,कोणती  मैत्रीण  नव्हती ,’m’ tv माझ  favorite channel, कारण  त्यात  मला  कॉलेजचे  मुल-मुली  group मध्ये  मस्त  धिंगाणा  करताना  दिसायचे .पण  मला   coep मध्ये   तर  अस  काहीच  दिसत  नव्हत  .तरी नवीन  वातावरणात  मी  रुळू  लागलो  होतो . पूर्ण  college मध्ये  बघण्यासारखे  फार  कमी  चेहरे  होते ,पण  माझ  नशीब  चांगल  कि  त्या  चेहऱ्यांपैकी एक  चेहरा  माझ्या  वर्गात  मला  सापडला . बऱ्याच वेळा  वाटल  कि  बोलाव , पण  “जगात  जर्मनी  अन भारतात  परभणी ” अशी  ख्याती  असलेल्या  परभणीचा  मी  कस  काय  स्वतःहून बोलू ? म्हणून  मी  काही  पुढाकार  घेतला   नाही . पण  नशीब  माझ्या  सोबतच  होत ,एकदा  practicals मध्ये  गंडलेला  CRO  (Cathode Ray Oscilloscope )चालवण्यामध्ये मी  successful ठरलो ,मी  नेमक  काय  केल  ते  मला  पण  कळलं नाही  पण  तेवढंच  बाकीच्यांवर  चांगल  impression पडल . ते  कस  “वासरात  लंगडी  गाय  शहाणी ” म्हणतात  ना  तेच  खर . त्या  दिवशी ती  मला  पहिल्यांदा  बोलली .अन  कधीच  practicals होऊ  नये  अस  वाटणाऱ्या  मला  इलेक्ट्रोनिक्स च्या  practical ची मात्र  आतुरतेने  वाट  बघण्याची  सवय  लागली .मग  जशे  जशे  practicals होत  गेले  तशी  तशी  ओळख  वाढतच  गेली ,मग  cell no. घेतले  अन  ‘sms’ing   सुरु  झाली .  ‘आमिर खान’  तिचा favourite होता, म्हणून मी पण गझनी मधल्या ‘आमिर खान’ सारखी hair style केली होती .  ती जेंव्हा हसायची, बोलायची तेंव्हा  मला ती ‘गझनी’मधील ‘असीन’च वाटायची. अन  म्हणून  मला  लय भारी  वाटू लागल………….

अन  तो  दिवस  उजाडला ! मी  त्या  दिवशी  फार  tension मध्ये  होतो  कारण  त्या  दिवशी  मला  madam नी  झोपताना  पकडल  होत  अन  punishment म्हणून  beams,cables, trusses अन  frames च्या  50 problems ची  assignment  एका  दिवसात  solve करण्यास  दिली .partner कडे  अपेक्षेन  बघत  होतो  पण  त्याने  नकार  दिला ,अन  ते  हि  अपेक्षितच  होत  म्हणा  कारण  1st sem . मध्ये  असताना electrical च्या  mam नी  त्याला  झोपतांना  पकडल  होत  तेव्हा  मी  त्याची  खूप  उडवली  होती .शेवटी  कॉम्प्रो. झाला  अन  5sprite war to 10 problems करण्यास  तयार  झाला .तेवढाच  बुडत्याला  काडीचा  आधार  मिळाला . तेवढ्यात  mobile चा  tung-tung आवाज  आला . SMS तिचाच  असेल  मी  ओळखल  पण  SMS वाचण्याच  टाळल ,मला  वाटत  होत  कि  नक्की  माझी  उडवण्यासाठी   तिने  SMS केला  असेल  पण  तरी  मी  msg उघडला .अन  2 min.मी  फक्त  आवाक होऊन  बघतच  राहिलो . त्यात  चक्क  ‘i luv ‘u” होत  अन  reply विचारला  होता . रूममध्ये  चोहीकडून  violin वाजत  होत्या , ‘पेहला  नशा  पेहला  खुमार ‘च्या  गाण्यात  आमिरच्या  एवजी  मला  मीच  उड्या  मारताना  दिसत  होतो . वयाच्या  चौदाव्या  वर्षी  शिवबांना  जसा  गढ जिंकून  अभूतपूर्व  आनंद  झाला  असेल  तसा  मला  त्या  क्षणी  झाला  होता . आनंदान  एकटाच  उड्या  मारू  लागलो .Tension तर  कुठल्या  कुठ  गायब  झाल  होत . लगेच  reply केला ‘i luv ‘u’ 2′. Partner ला  म्हटल ,5 नाही  10 sprite देतो + ‘पांचाली ‘ मध्ये  २ वेळेस जेवण हि देतो . मग  काय  तो  पूर्णच  assignment करण्यास  तयार  झाला . मी  पुन्हा  inbox उघडला  अन  तो  sms पुन्हा  वाचू लागलो . अन  चुकून  माझ्याकडून  down च  button दाबल्या  गेल .बघतो  तर  sms continue होता ,त्यात  होत -‘मला  माहिते  हे  एकूण  तुला  वेगळ  वाटेल  पण  मी  आता  स्वतःला  रोखू  शकत  नाही ‘ violin च्या  आवाजाची  तीव्रता  आणखीनच वाढली ,आणखी  down गेलो ,blank page आल ,मला  राहवेना  आणखी  down गेलो . सर्वात शेवटी आल ‘after some days i’ll start loving more alphabets v,w,x,y,z’ “आन  alphabet?”मी  मोठ्यान  ओरडलो .म्हणजे हीच ‘u’ not equal 2 You?

आयला  म्हणजे  माझ्यासारख्या  ‘m’tv च्या  fan लाच  ‘m’tv बकरा  बनवल  कि  काय ?मी  परत  परत  sms वाचत  होतो ,साला  एक  ‘u’, मला  गंडवून गेला . अन  जणू  काही  सगळ्या  violin च्या  तारा एकदाच  तुटल्या  अशी  शांतता  पसरली . फक्त  एक  गाण एकू  येत  होत , “new york (movie )”मधल  ‘तुने  जो   ना  कहा  मैं  वो  सुनता राहा  ख्वामखा  बेवाजाह  ख्वाब  बुनता राहा ‘.फक्त  नीलच्या  जागी  मला  माझा  चेहरा  दिसत  होता .Partner ला  म्हणालो  सगळ  cancel रे  बाबा ,काही  sprite वगैरे  मिळणार  नाही .पण  शेवटी  तोच  खूप  request करू  लागला  म्हणून  मी  10 problem साठी  1 मिनी sprite द्यायचं  काबुल  केल . मग  काय  night मारली ,assignment complete केली .पुढच्या दिवशी  ती  भेटलीच.मला  बघितल  अन  हसली   .मला  म्हणाली    ‘कुणाल   तू    खूप  हुशार आहेस  ,एकदम   सही   reply केलास  ,मला  वाटल  होत  कि  तू   थोडा   परेशान   होशील  ‘.तिला   काय  माहित   होत ,नेमक   काय  काय  घडलं  होत .मी  पण  जस काही  घडलंच  नाही  असे   expression दिले  ,अन  ‘रंग  दे  बसंती  ‘ मधल्या   आमीर चा dialogue मारला ‘ओये   मख्खना,ये  DJ दा style  है .’ अन  अशा  पद्धतीने   सुरु  न  झालेल्या   अमीर-असीनच्या love story चा ‘u’ नामक   गझीनीने  d end केला .पण  त्या  दिवसापासून   एक  मात्र  भारी  झाल , दोघेहि  एकमेकांना  sms मध्ये  ‘i luv ‘u” न चुकता   लिहितो  , अन  girlfriend ना  सही   पण  एक  जिवाभावाची   मैत्रीण  तरी  मला  मिळाली  , अन म्हणूनच  मला  लय  लय  लय  भारी  वाटतंय………

Categories: Marathi Tags:
 1. mayuri shahane
  October 6, 2010 at 5:41 pm

  ekkkkk number…..:)

  • Kunal Chavan
   October 26, 2010 at 9:57 pm

   thankiiii……….

 2. Nikita Solanki
  October 11, 2010 at 2:46 pm

  Lolzzzzz….!!
  Sahich ahe…! 🙂

  • Kunal Chavan
   October 26, 2010 at 9:57 pm

   thanki…….

 3. April 14, 2011 at 4:05 pm

  Zakkas……………
  Ekdam Zakkas ahe Bhava……….

 4. April 23, 2011 at 8:53 pm

  एकच नंबर न! लईच भारी!!
  पण कुणाल, तुझं नाव स्पष्ट नाही केलस?

 5. Aniket
  May 13, 2011 at 10:48 pm

  खुपच छान . . . लई भारी. . . !!!!

 6. Ganesh agawane
  June 11, 2012 at 5:29 pm

  Zakkaas… Re bhava .

 7. >|!r@u
  August 28, 2012 at 11:23 am

  wa wa…..bhau…..!!!!!!!

  छान . . . लई भारी

 8. Rahul
  March 25, 2013 at 9:31 pm

  रिप्लाय तर मस्तच दिलास… “आय लव्ह “u” टु” 😀

 9. ketan desale
  July 1, 2013 at 12:21 pm

  khupch bharii rao..!!!!!!

 10. Vijay
  August 12, 2013 at 3:36 pm

  Ekdam ZZZZkas .

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: